Društvo

Kalendar za upis u srednje škole za školsku 2017/2018. godinu

Završni ispit za osmake počinje u sredu 14. juna i trajaće tri dana, a zavisno od broja bodova na testovima i ostvarenog uspeha u osnovnoj školi učenici će biti rangirani za upis u srednju školu.

Kako bi vam olakšali da ispratite ceo proces, objavljujemo kalendar za upis u srednje škole za školsku 2017/2018. godinu:

01.06 – 03.06.2017. (od 10 časova)

Prijemni ispiti u muzičkim školama

04.06 – 06.06.2017. (od 10 časova)

Prijemni ispiti u baletskim školama

02.06 – 04.06.2017. (od 9 do 12 časova i od 14 do 17 časova)

Prijemni ispiti u umetničkim školama likovne oblasti

03.06.2017. (od 10 do 12 časova)

Prijemni ispiti u Matematičkoj gimnaziji i matematičkim odeljenjima

04.06.2017. (od 10 do 12 časova – ispit iz matematike; od 14 do 16 časova ispit iz fizike)

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (matematika/fizika) i prijemni ispit za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji (matematika)

  1. i 04.06.2017. (od 10 do 12 časova)

Prijemni ispit u filološkim gimnazijama i filološkim odeljenjima

  1. i 04.06.2017. (od 9 do 14 časova)

Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije u Sportskoj gimnaziji

29.05 – 09.06.2017.

Prijavljivanje u školskim upravama, vanrednih učenika starijih od 17 godina za upis u srednju školu

07.06.2017. (do 8 časova)

Preliminarni rezultati prijemnog ispita u matematičkim i filološkim odeljenjima, odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku i odeljenjima za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji

08.06.2017. (do 8 časova)

Preliminarni rezultati prijemnog ispita u umetničkim i muzičkim školama

08.06.2017. (od 8 do 16 časova)

Podnošenje i rešavanje eventualnih žalbi učenika na rezultate prijemnog ispita

09.06.2017. (do 12 časova)

Konačni rezultati prijemnih ispita

14.06.2017. (od 9 do 11 časova)

Završni ispit – test iz srpskog (maternjeg) jezika

15.06.2017. (od 9 do 11 časova)

Završni ispit – test iz matematike

16.06.2017. (od 9 do 11 časova)

Završni ispit – kombinovani test

18.06.2017. (do 8 časova)

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole

19.06.2017. (od 8 do 16 časova)

Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u osnovnim školama

20.06.2017. (od 8 do 16 časova)

Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim upisnim komisijama

23.06.2017. (do 8 časova)

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

23.06.2017. (do 16 časova)

Upis u muzičke i baletske škole

  1. i 25.06.2017. (od 8 do 15 časova)

Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka

29.06.2017. (od 8 časova)

Provera liste želja od strane učenika u osnovnim školama

29.06.2017. (od 8 do 15 časova)

Prijem žalbi na izražene želje i unošenje ispravki

30.06.2017. (do 12 časova)

Objavljivanje zvanične liste želja učenika, provera liste želja na zvaničnom i tehničkom sajtu

03.07.2017. (od 8 časova)

Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama

03.07.2016. (do 20 časova)

Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

  1. i 05.07.2017.

Upis učenika u srednje škole – prvi upisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole)

04.07.2017. (od 8 do 15 časova)

Predaja popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima – drugi upisni krug

07.07.2017. (do 8 časova)

Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

07.07.2017. (do 8 časova)

Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

07.07.2016. (od 8 do 15 časova)

Upis učenika u srednje škole – drugi upisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.