Projekat "Kulturna baština Šumadije" sufinansiran je iz budžeta Grada Smedereva 2020. godine

Saborna crkva uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu (17)

Saborna crkva uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu sagrađena je u periodu od 1871. do 1884. godine. Zidana je od kamena i opeke po projektu Andreje Andrejevića koji je bio  prvi arhitekta koji je radio u Srbiji, a školovao se u inostranstvu.

Projekat, kao i sam objekat, rađen je u duhu ruske nacionalne škole, koja je, zajedno sa tadašnjom obnovom srpskog stila, bila uvod u srpsko-vizantijski koncept po recepturi Hanzeove škole.

Crkva je oblika upisanog krsta sa pet kupola, od kojih su manje osmougaone, a centralna, najveća je i postavljena na tambur.

Karakteristična je po arhitektonskim elementima lanterni na kupoli, pravougaonoj oltarskoj apsidi, galeriji na zapadnom pročelju, jedinstvenim za crkveno graditeljstvotog toga  vremena u Srbiji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.