Projekat "Znanjem protiv bolesti zavisnosti" - sufinansiran iz budžeta Opštine Smederevska Palanka

„Znanjem protiv bolesti zavisnosti“: ŠTA MOŽETE URADITI ZA DETE U POJEDINIM UZRASTIMA (10)

Projekat „ZNANjEM PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI“ sufinansiran je iz budžeta Opštine Smederevska Palanka.

(NAPOMENA: Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.)

 

Efektivnost preventivnih napora zavisi od znanja koje vaše dete već ima i njegove spremnosti da prihvati nove informacije. Efektivnost vaših napora u prenošenju informacija i njihovo prihvatanje zavisi od uzrasta deteta.

 

Deca uzrasta 7 do 9 godina

 

U ovom uzrastu deca još uče kroz iskustva. Ne mogu da anticipariju budućnost. Deca ovog uzrasta treba da imaju pravila koja usmeravaju njihovo ponašanje i informacije potrebne za donošenje dobrih odluka u sadašnjosti.

Diskusije o drogama i alkoholu moraju se odnositi na događanja o kojima dete već zna.

Deca u ovom uzrastu još nemaju dobre veštine apstrakcije. Veoma je bitno da pomognete svom detetu da zna kome da veruje.

Deca moraju naučiti da to što im neko kaže da učine ne mora uvek biti ispravno i da se ne mora uvek poslušati.

Do devete godine dete treba da razume:

 • Šta su droge, zašto je njihova upotreba nedozvoljena, kako izgleda droga, kakvu štetu može da nanese
 • Šta su alkohol i nikotin i zašto su štetni
 • Koja je razlika između medikamenata, otrova i droga
 • Kako medikamenti mogu pomoći ako se pravilno koriste i kako mogu naneti štetu ako se nepravilno koriste
 • Zašto je važno izbegavati unošenje nepoznatih supstanci u organizam
 • Kakva su kućna i školska pravila u vezi sa alkoholom, nikotinom i drugim drogama
 • Zašto korišćenje nikotina i alkohola nije dozvoljeno deci.

 

Preporučene aktivnosti

 

Objasnite potrebu za pravilima razgovarajući, na primer, o tome kao saobraćajni propisi regulišu saobraćaj.

 • Manifestujte važnost dobrog zdravlja; diskusiju o zdravlju možete koristiti da objasnite kako droga, pušenje i alkohol nanose štetu organizmu
 • Diskutujte kako TV reklame pokušaaju da primoraju ljude da kupe odrđene proizvode; izvedite zaključke da ljudi ipak treba da koriste svoju procenu korisnosti tih proivoda i dobrobit koju oni daju. Ovo će pomoći deci da razumeju kako treba da reaguju na reklame o alkoholu i cigaretama kad postanu stariji.
 • Diskutujte o bolestima za koje dete zna (upala uha, prehlada, upale grla…) i lekovima koji su potrebni za njihovo lečenje. Diskutujući o tim bolestima možete pomoći deci da shvate razliku između lekova i droga.
 • Uvežbajte svoje dete da kaže „ne“, da odbije ponudu ili da se suprotstavi pritisku. Dajte mu neke odgovore koje može koristiti u različitim situacijama. Igranje uloga može biti korisno za uvežbavanje.

 

Terapija bolesti zavisnosti

 

Lečenje bolesti zavisnosti zahteva dosta vremena, napora pacijenta, terapeuta i socijalnog okruženja i veoma je složen proces. Lečenje zavisnosti mora pomoći pojedincu da prestane sa uzimanjem droga, da održava apstinenciju i istovremeno da postigne produktivno funkcionisanje u porodici, na poslu i u društvu. Efikasni programi lečenja zloupotreba droga i zavisnosti obuhvataju mnoge komponente, svaka od njih je usmerena na poseban aspekt bolesti i njenih posledica.

 

Nijedna metoda lečenja nije po meri svih pacijenata

 

Podešavanje tretmana, intervencija i usluga prema specifičnim problemima i potrebama svakog pojedinca je neophodno da bi se ta osoba uspešno vratila na produktivno funkcionisanje u porodici, na radnom mestu i društvu.

 

Lečenje treba da je uvek dostupno

 

Zavisnici o drogama mogu biti nesigurni oko pristupanja lečenju, te treba iskoristiti prilike kada oni žele da se leče odnosno kada su spremni za lečenje. Snažna motivacija može olakšati proces lečenja. Sankcije i podsticaji u porodici, poslodavca ili pravosudnog sistema mogu značajno ubrzati pristupanje lečenju. Uspeh može biti ponekad nepovratno izgubljen ukoliko lečenje nije odmah pruženo ili dostupno.

 

Efikasne metode lečenja

 

Da bi bilo efikasno, lečenje mora obuhvatiti upotrebu droge pojedinca, zatim medicinske, psihosocijalne, socijalne, profesionalne probleme, ali i probleme sa zakonom.

 

Lečenje traje

 

Trajanje lečenja zavisi od potreba i problema pojedinca. Istraživanja pokazuju da za većinu poacijenata, prag značajnog poboljšanja se postiže za oko tri meseca lečenja.

 

Psihoterapija

 

Kroz lečenje, pacijentu se odrežuje stanje motivacije, zatim uče veštine da se odupre uzimanju droga, zamenjujući uzimanje droga konstruktivnim i zadovoljavajućim aktivnostima i poboljšaju sopstvene sposobnosti rešavanja problema. Kognitivno bihejvioralna psihoterapija, osim pomenutog, olakšava interpersonalne odnose i sposobnost pojedinca da funkcioniše u porodici i društvu.

Lekovi su značajan element lečenja naročito kad su kombinovani sa sa psihološkim savetovanjem ili psihoterapijom kako u pojedinačnom tako i u grupnoim tretmanu.

 

Medicinska detoksikacija

 

Medicinska detoksikacija bezbedno rešava akutne fizičke simptome apstinencije povezane sa prestajanjem upotrebe droga. To je prvi uspešan korak u kompletnom programu lečenja.

 

Kontinuirani nadzor moguće upotrebe droga

 

Vraćanje na stare obrasce ponašanja za vreme lečenja su veoma moguća. Objektivno nadgledanje uotrebe alkohola ili  droga za vreme tretmana, kao što su analize mokraće ili drugi testovi, mogu pomoći da pacijent odoleva žudnji za drogama. Ovakvo nadgledanje može takođe obezbediti rano dijagnostifikovanje upotreba droga, tako da se može podešavati plan lečenja tog pojedinica. Pravovremena reakcija kod pacijenata koji su pozitivni na testu za droge je važan element monitoringa.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.