Smederevo

Saopštenje za javnost Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog okruga

U Smederevu je održana vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga na kojoj je razmatrana eventualna opasnost od poplava u uslovima najave velikih količina padavina.
Članovi Štaba doneli su sledeće zaključke:

1.Obavezuju se JP „Srbijavode“ i vodoprivredna preduzeća sa teritorije lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga da prate situaciju na vodotocima Okruga ukoliko vodni objekti budu ugroženi usled najave velikih količina padavina i preduzimaju sve mere iz Operativnog plana za odbranu od poplava za 2019. godinu, uključujući i proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava;

2.  Obavezuju se vodoprivredna preduzeća sa teritorije lokalnih samouprava da obezbede svakodnevno dežurstvo rukovodećeg osoblja i čuvarske službe iz Operativnog plana u skladu sa Odgovarajućim naredbama;

3. Obezbediti koordinaciju sa opštinskim odnosno gradskim štabovima za vanredne situacije u cilju obezbeđenja pripravnosti i preduzimanja potrebnih preventivnih mera;

4. O svim preduzetim merama redovno izveštavati Odeljenje za vanredne situacije u Smederevu, Okružni štab za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga i gradski odnosno opštinske štabove za vanredne situacije lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga.

5. Posebno pratiti situaciju na vodotoku „Golobočki potok“ koji protiče kroz teritoriju grada Smedereva i opštine Velika Plana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju eventualne odbrane od poplava na potezu mesnih zajednica Saraorci i Lozovik. Kroz kontakte predstavnika grada Smedereva i i opštine Velika Plana preduzeti korake na konačnoj regulaciji ovog vodotoka.  Sednici su pored članova Okružnog štaba prisustvovali predstavnici Odeljenja za vanredne situacije u Smederevu, Javnog preduzeća „Srbijavode“ vodoprivrednih preduzeća sa teritorije lokalnih samouprava Okruga, kao i predstavnici gradskog odnosno opštinskih štabova za vanredne situacije lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga. Sednici je predsedavao Neboša Pavlović, Komandant Okružnog štaba i načelnik Podunavskog upravnog okruga.

Komandant Okružnog štaba

Nebojša Pavlović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.