Smederevska Palanka

Udruženje žena „Femina“ u Smederevskoj Palanci: OKRUGLI STO „LOKALNA ZAJEDNICA I VANREDNE SITUACIJE“

SN857262U organizaciji Udruženja žena „Femina“ i Centra za socijalni rad, u Smederevskoj Palanci je održan  Okrugli sto „Lokalna zajednica i vanredne situacije“.

Okrugli sto je bio posvećen predstavljanju rezultata anketiranja koje je obavljeno terenskim putem „lice u lice” tokom oktobra meseca 2015. godine. Ispitanice su bile žene iz gradskog naselja u Smederevskoj Palanci čija su domaćinstva bila poplavljena 2014. godine. Osnovni cilj anketiranja je bio ispitivanje iskustava žena tokom poplave, a pretežno u odnosu na reagovanje nadležnih institucija i drugih aktera za vreme trajanja vanredne situacije.

Prilikom istraživanja pošle smo od pretpostavke da iako prirodne katastrofe pogađaju sve kategorije stanovništva, imaju različite posledice na muškarce i žene, odnosno da vanredne situacije imaju rodni aspekt. Takođe, rukovodile smo se činjenicom da anketna istraživanja jesu relevantna za dolaženje do informacija o tome na koji način građani/ke kao korisnici/ce praktične politike vrednuju određene postupke i akcije donosilaca odluka. U slučaju našeg anketiranja, kako su nadležni iz lokalne zajednice odgovorili na izazov koji je nametnula prošlogodišnja poplava. Istovremeno, anketna istraživanja mogu biti i od koristi za procenu potreba građana/ki, što smo mi delimično i ispitale.

Uzorak anketiranja je bio prigodan, i njim su obuhvaćene 152 punoletne ispitanice iz gradskog naselja koje je bilo zahvaćeno poplavom. Posebno nam je bilo interesantno da obuhvatimo ovo naselje, budući da je ono bilo plavljeno i 1999. godine. Upravo, za većinu naših ispitanica (76,3%) poplava u 2014. godini je drugo iskustvo sa poplavom, nakon što su je doživele i 1999. godine.

Rezultate anketiranja je predstavila Vera Milanović, sociološkinja, stručna saradnica na anketiranju, koja je učestvovala u kreiranju upitnika korišćenog za potrebe anketiranja i obradi podataka. Tom prilikom navela je najveće probleme sa kojima su se suočile žene tokom poplave, kako su videle angažovanost nadležnih institucija i stepen zadovoljstva (prosečne vrednosti) njihovim postupanjima, kao i zadovoljstvo različitim aspektima kolektivnog centra organizovanog za vreme trajanja poplave. Zatim, šta ispitanice najviše zameraju nadležnima, a za šta bi ih pohvalile u odnosu na reagovanje tokom poplave, ko im je najviše pomogao za vreme vanredne situacije, da li su sve dobile što im je trebalo, šta su očekivale, a šta su dobile kao pomoć. Takođe, izneti su i podaci o promenama u zdravstvenom stanju koje su ispitanice primetile kao posledicu preživljene poplave kod sebe i svoje dece. Na kraju, predstavljeni su i predlozi ispitanica o tome šta bi nadležne institucije mogle da urade kako bi se ženama pomoglo i olakšalo snalaženje u sličnim situacijama ukoliko do njih bude ponovo došlo.

O iskustvu terenskog anketiranja govorile su Gordana Cvetković i Dragana Gavrilović iz Centra za socijalni rad, dok je Ana Stojanović iz Udruženja žena „Femina“ upoznala prisutne o svim dosadašnjim realizovanim aktivnostima na projektu u okviru koga se Okrugli sto održao, i ujedno bila moderatorka okruglog stola.

SN857251Ovim okruglim stolom završene su aktivnosti na projektu „Jačanje lokalnih kapaciteta da odgovori na potrebe žena u vanrednim situacijama“ koji je tokom prethodnih šest meseci realizovalo Udruženje žena „Femina“ iz Smederevske Palanke u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad. Tokom realizacije ovog projekta saradnja je ostvarena sa različitim institucijama i organizacijama čiji su predstavnici/ce prisustvovali/e seminarima i drugim događajima organizovanim u okviru projekta, a u pitanju su: Sektor za vanredne situacije MUP-a Smederevska Palanka i Smederevo, Policijska stanica Smederevska Palanka, Opštinska uprava Smederevska Palanka, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Opšta bolnica „Stefan Visoki“, Dnevni boravak za omladinu ometenu u razvoju i osobe sa autizmom „Puž“, „Niskogradnja“ d.o.o, Osnovne škole: „Heroj Ivan Muker“, „Heroj Radmila Šišković“, „Vuk Karadžić“, „Olga Milošević“, i srednje škole: Palanačka gimnazija i „Žikica Damnjanović“, kao i Udruženje „Amaro Drom“.

Svima se zahvaljujemo na saradnji, motivaciji za učešće u organizovanim događajima, konstruktivnim diskusijama i razmeni mišljenja i informacija. Posebno se zahvaljujemo Opštinskoj upravi Smederevska Palanka koja je tehnički podržala realizaciju seminara i oba okrugla stola.

Projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta da odgovori na potrebe žena u vanrednim situacijama“ je podržan u okviru projekta „Unapređena vitalnost za odgovor na vanredne situacije“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sredstvima Japanske vlade, a u bliskoj saradnji sa Kancelarijom za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Vlade Republike Srbije.

 

Ana Stojanović, koordinatorka projekta

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.