Velika Plana

Mladima iz hraniteljskih porodica neophodna pomoć u periodu osamostaljivanja

Fotografija br.2U okviru projekta „SuperBus“, koji zajedno sprovode organizacija „SOS Dečija sela Srbija“ i kompanija „Vip mobile“, održana je tribina u Miloševcu pod nazivom „Podrška deci nakon izlaska iz hraniteljskih porodica“. Predstavnici nevladinog i vladinog sektora okupili su se u prostorijama Centra za porodični smeštaj dece „Rada Mladenović Đulić Crna“ sa ciljem da ukažu na neophodnost pružanja što kvalitetnije podrške i pomoći deci na putu njihovog osamostaljivanja u lokalnoj zajednici, nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite.

Najveći problem dece bez roditeljskog staranja je upravo period osamostaljivanja. Nakon napuštanja porodice hranitelja, ovi mladi ljudi nemaju sve potrebne uslove za samostalan život, poput materijalne stabilnosti, rešenog stambenog pitanja, a takođe i dele sudbinu sa velikim brojem mladih i nezaposlenih ljudi u našoj zemlji. Ukoliko se neko od njih odluči da nastavi dalje školovanje, suočavaju se sa nedostatkom novčanih sredstava kako bi priuštili odlazak na fakultet. Sve navedeno predstavlja izvor stresa za mladu osobu koja je već prebrodila mnoge teškoće prilikom odrastanja.

Fotografija br.1Učesnici tribine odlučni su u stavu da je neophodna sistematska podrška mladima kako bi se što lakše suočili sa izazovima koje život stavlja pred njih. Kao moguća rešenja predlažu otvaranje specijalizovanih ustanova u kojima bi se ovi mladi ljudi pripremali za samostalan život. Ove ustanove bi se nalazile u gradovima u kojima postoji veliki procenat hraniteljskih porodica. Takođe, dodela većeg broja stipendija od strane Ministarstva prosvete i nadležnih državnih organa, dodatno bi motivisala i ohrabrila mlade koji dolaze iz hraniteljskih porodica u želji za nastavkom obrazovanja. Sa druge strane, podrška nevladinog sektora bi se ogledala u osnaživanju mladih kroz niz programa koji nude neophodne veštine i znanja za nastavak samostalnog života.

Cilj nije nedostižan ukoliko se nastavi sa edukovanjem i podržavanjem hraniteljstva kao najboljeg obilka brige za decu bez roditeljskog staranja, kao i sa jačanjem sveobuhvatnog sistema podrške, zaključak je održane tribine. „SuperBus“ tim radi sa decom iz hraniteljskih porodica na više lokacija, među kojima su Paraćin, Kraljevo i Miloševac, sve sa ciljem da se mališani iz hraniteljskih porodica kroz zabavan i kreativan rad edukuju i osnaže na njihovom putu odrastanja. Ovaj projekat nastavlja da se realizuje do decembra 2015. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.