Projekat "Kulturna baština Šumadije" sufinansiran je iz budžeta Grada Smedereva 2020. godine

Manastir Jaković (24)

Manastir Jaković se nalazi na desnoj obali Velike Morave, kod sela Duboka. Car Lazar u ktitorskoj povelji datoj manastiru Ravanici pomnnje selo Jaković.

Ovaj manastir, koji je prozvan Jaković po samom mestu, zapusteo je krajem XVII veka. Krajem XVIII veka manastir je ponovo oživeo i postao duhovno i nacionalno središte Srba tog kraja.

U manastir je često dolazio kapetan Koča Anđelkovnć, a pred odlučujuću bitku sa turcima, zajedno sa svojim ratnicima, tu se pričestio. Tih ratnih dana manastir su razrušile razjarene turske horde. Zalaganjem sveštenika Petra Korunovića, manastir Jaković je obnovljen 1894. godine.

Manastirska crkva ima oblik jednobrodne građevine sa upisanim krstom i polukružnom oltarskom apsidom na istoku.
U znak sećanja na kapetana Koču i njegove zasluge za oslobođenje Srbije od turskog jarma, podignut mu je pred crkvom veliki spomenik.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.