Uncategorized

Crkva Sv. Petra i Pavla u Grošnici (18)

Crkva Sv. Petra i Pavla u Grošnici je sagrađena 1857. godine. Podignuta je u samom centru sela za vreme druge vladavine Miloša Obrenovića, u vreme kad je romantičarski duh, u kulturnom i umetničkom životu Srbije dostigao svoj zenit.

Bazilikalne je osnove, sa oktogonalnom kupolom iznad centralnog dela. Na zapadnoj strani je vitki, barokni zvonik, a na istočnom delu je polukružna, oltarska apsida. Zasvedena je poluobličastim svodom. Fasade su izrađene od kamena, peščara, ukrašene horizontalnim i vertikalnim fugama, a ispod profilisanog krovnog venca nizom slepih arkada na konzolama.

Lučni prozori i dekorativno obrađen portal, skladno su ukomponovani u opštu sliku arhitekture hrama.

Enterijer je dosta skromno obrađen, bez živopisa ili bilo kakvog drugog ukrasa.

Ikonostas potiče iz XX veka, tačnije iz 1959. godine a rad je Nestora duboresca, majstora ohridsko-debarske škole, dok je ikone radio Adonis Stergiu 1990. godine.

U crkvi se nalaze mermerne spomen ploče sa uklesanim imenima žitelja Grošnice i okolnih sela, poginulim u periodu od 1912. do 1918. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.