Društvo

Održana Konferencija „Raznolikost kao snaga ruralnih sredina“

U utorak, 27. juna 2017. godine na Srebrnom jezeru održana je Konferencija „Raznolikost kao snaga ruralnih sredina“, koju je organizovala Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, a otvorili su je Gordana Jecić, pomoćnica predsednika Opštine Veliko Gradište i Nada Kokot, direktorka Regionalne agencije, kratkim obraćanjem i rečima dobrodošlice.

Cilj događaja bio je predstaviti različite teme iz oblasti ruralnog razvoja, sa posebnim naglaskom na uticaj procesa usaglašavanja sa EU politikama i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. U tom smislu, Stela Strsoglavec, članica RG za poglavlja 11, 12 i 13 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji govorila je o ključnim promenama koje nas očekuju tokom procesa pridruživanja EU, naglašavajući kako je neophodno promeniti način razmišljanja i komunikacije, unaprediti saradnju i kontinuirano usvajati nova znanja i veštine. Istakla je kako pristupanje EU predstavlja veliku šansu posebno za poljoprivrednike i mlade i žene u ruralnim sredinama i da imamo razloga za realan optimizam. Ljiljana Simić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, prezentovala je regulatorni okvir i uspešnost programske podrške razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju na lokalnom nivou, kao i aktuelno stanje u oblasti implementacije LEADER pristupa. Posebno je istakla neophodnost učešća šire zajednice u proces dizajniranja mera lokalnih programa podrške, kako bi oni zaista odgovarali na aktuelne potrebe stanovnika ruralnih sredina i proizveli optimalan uticaj. Branislav Milić, ruralni ekspert na projektu Podrška regionalnom i ruralnom razvoju u Republici Srbiji u svojoj prezentaciji se osvrnuo na položaj mladih u ruralnim sredinama, kao i u politikama ruralnog razvoja na nacionalnom i lokalnom nivou. Istakao je kako je nacionalna politika donekle senzibilizirana na pitanja i potrebe mladih posebno po uzoru na EU, ali da to najčešće nije slučaj na lokalnom nivou. Takođe, zaključio je da su mladi kreatori i nosioci inovativnosti u ruralnim sredinama i da ih je neophodno uključiti u procese donošenja odluka na lokalnom nivou i podržati ih na odgovarajuće inovativne načine.

Tokom Konferencije predstavljeno je nekoliko primera dobre prakse iz Regiona kad je u pitanju uspešno korišćenje lokalnih resursa i tradicije, saradnja i udruživanje, odnosno lokalni aktivizam, i inovativnost i preduzetništvo. Jugoslav Škarić je predstavio uspehe Vinarije „Despotika“ iz Vlaškog dola (Smederevska Palanka), Milica Bainović predstavila  je Udruženje „Vunena“ iz Krepoljina (Žagubica), dok je Jovan Kocmanović predstavio svoju preduzetničku inicijativu „Golubac iz brodića“.

Opšti zaključak je da su upravo prezentovani primeri lokalnih inicijativa perspektivni pokretači razvoja ruralnih sredina i animatori ruralnih zajednica, koje je neophodno podržati u njihovom daljem razvoju i promovisati, kako bi vlastitim iskustvom motivisali i druge – posebno mlade da razmišljaju pozitivno, aktiviraju se i ostanu u svojim selima.

Konferencija je inače održana kao završni događaj 2. faze projekta „Regionalna platforma za ruralni razvoj – Braničevo-Podunavlje u korak sa EU“, koji uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija implementira Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“. U okviru ovog Projekta tokom prethodnih 10 meseci, realizovano je niz informativnih i edukativnih aktivnosti o različitim aspektima ruralnog razvoja, kao i reformskim procesima u ovoj oblasti koji su posledica procesa pridruživanja Srbije Evropskog uniji. Kao jedan od ključnih rezultata Projekta, pripremljen je Akcioni plan za implementaciju Regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje 2016-2020, na osnovu kojeg  je već pripremljeno ili je u pripremi niz različitih projekata iz oblasti poljoprivrede, unapređenja ruralne ekonomije kroz diversifikaciju aktivnosti na selu, jačanja zajednice, podrške zapošljavanju mladih i drugi. Pored ovog rezultata, od izuzetnog značaja je i uspostavljena Regionalna platforma za ruralni razvoj Braničevo-Podunavlje kao ne-formalno, stručno, savetodavno  telo, koje okuplja 24 predstavnika institucija i organizacija iz celog regiona i različitih sektora: lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove,  udruženja građana, predstavnike sektora privrede i obrazovnih institucija.

Novosti o našim aktivnostima i radu Platforme možete pratiti na www.rra-bp.rs i FB profilima Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ i Regionalne platforme za ruralni razvoj BP.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.