Smederevska Palanka

Projekat Udruženja žena „Femina“: „JAČANjE LOKALNIH KAPACITETA DA ODGOVORI NA POTREBE ŽENA U VANREDNIM SITUACIJAMA“

unnamed-Ovaj projekat „Femina“ iz Smederevske Palanke realizuje u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade Japana

 

Okruglim stolom „Rodni aspekt vanrednih situacija“ održanim 26. avgusta 2015. godine u Smederevskoj Palanci, otpočele su glavne aktivnosti na projektu „Jačanje lokalnih kapaciteta da odgovori na potrebe žena u vanrednim situacijama“ koji realizuje Udruženje žena „Femina“ u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade Japana. Na ovom događaju ukazano je na to da elementarne nepogode različito pogađaju i utiču na muškarce i žene i da je važno uključiti rodnu dimenziju prilikom upravljanja vanrednim situacijama. Okrugli sto je okupio predstavnike/ce različitih subjekata koji čine lokalni sistem zaštite i spašavanja, a aktivno uključivanje prisutnih u diskusiju pokazalo je da je tema izazvala interesovanje.

Projektne aktivnosti nastavljene su održavanjem dva od ukupno tri planirana seminara na teme posvećene pružanju psihosocijalne podrške ženama u vanrednim situacijama. Psihosocijalna podrška u vanrednim situacijama važan je, ali često zapostavljen segment odgovora na katastrofe, jer je u fokusu fizičko spašavanje i zaštita ugroženih osoba. Ova tema seminara odabrana je kako bi se ukazalo na važnost posvećivanja pažnje ljudskim emocijama prilikom zbrinjavanje, što bi trebalo da bude integrativni deo brige o ugroženima. Seminar „Psihosocijalna podrška ženama u vanrednim situacijama“ je realizovan 29. avgusta 2015. godine u saradnji sa Udruženjem građana „Snaga prijateljstva – Amitu“ koga su pripremile i vodile Nadežda Satarić, socijalna radnica i Valentina Marković, psihološkinja. Polaznice seminara su usvojile znanja o osnovama pružanja psihosocijalne podrške, o potrebama ugroženih žena, o različitim vrstama gubitaka i načinima na koje se može pomoći onima koji su ožalošćeni. Sve to uokvireno je vodećim principima komunikacije u psihosocijalnoj podršci i o poželjnim karakteristikama aktivistkinja koje je pružaju.

IMG_1190Seminar „Vanredne situacije kao faktor rizika za povećanje nasilja nad ženama“ realizovan je 5. septembra 2015. godine u saradnji sa nezavisnim konsultantkinjama, Ljerkom Mezgom Ćurčin i Sadijom Gicić. Seminar je skrenuo pažnju na to da je nasilje nad ženama prisutno i u vanrednim situacijama koje su kao i svaka krizna situacija, potencijalni okidači za nasilno ponašanje, a i UNDP u jednom od svojih izveštaja je eksplicitno ukazao na to da je nasilje nad ženama u vanrednim situacijama u porastu, pre svega partnersko i seksualno. Razumevanje mehanizama nasilja i načina kako da pristupimo ovom problemu jesu zapravo ključni i za mogućnost da se pruži adekvatna psihosocijalna podrška. U tu svrhu na seminaru se govorilo o tehnikama identifikovanja nasilja nad ženama u vanrednim situacijama, točku nasilja, principima rada sa ženama koje imaju iskustvo nasilja, kao i o tome šta sve mogu profesionalci da urade kada se prepozna problem nasilja nad ženama u vanrednim okolnostima.

Seminari na kojima su prisustvovali predstavnici različitih institucija iz naše opštine pokazuju se kao izuzetno sredstvo ne samo za sticanje novih znanja, već doprinose čvršćem povezivanju i unapređivanju međusobne saradnje između različitih lokalnih aktera u sistemu socijalne zaštite.

 

Ana Stojanović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.