Uncategorized

Crkva Svetog Preobraženja u Smederevskoj Palanci (20)

Crkva Svetog Preobraženja u Smederevskoj Palanci, kao jedan od karakterističnih primera srpske sakralne arhitekture s kraja 19. veka, podignuta je u periodu od 1865. do 1890..godine.

Kao nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture.

Crkva je u osnovi podužna jednobrodna građevina podeljena na oltarski prostor, naos koji je u predoltarskom prostoru proširen pevnicama sa severne i južne strane i pripratu sa galerijom i zvonikom.

Dekoraciju fasada karakterišu naglašen dvopojasni sokl, stilizovana malterska obrada koja imitira zidanje u pravilnom slogu, friz slepih arkada ispod krovnog venca, sa akcentom na tri kupole nad naosom i pevnicama i vitki zvonik nad pripratom.

Duh Hanzenove škole najuočljiviji je u razbijanju monotonije fasada postavljanjem u belom kamenu klesanih ulaznih portika sa baldahinom i prozorskih otvora u vidu bifora, trifora, kvadrifora i rozeta.

Živopis i ikone na ikonostasu radio je 1902-1903. godine Steva Todorović, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog romantizma, sa suprugom Poleksijom i slikarima svoje slikarske radionice. Izbor tema izvedenih kompozicija, rađenih tehnikom ulja na grundiranoj podlozi, usaglašen je sa simbolikom prostora, pa su tako uz scene sa biblijskom i istorijskom tematikom zastupljeni i paradni portreti svetovnih i crkvenih velikodostojnika.

Ikonostas palanačke crkve pripada tipu visokih razvijenih ikonostasa sa neoklasicističkim elementima. Od četrdeset i jedne ikone raspoređene u četiri zone, trideset i osam oslikao je Steva Todorović.

Crkva poseduje vredne primere ikona, bogoslužbenih knjiga, sasuda i crkvenog mobilijara.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.