MARKETING

Usvojen Akcioni plan za implementaciju regionalne strategije ruralnog razvoja za region Braničevo-Podunavlje 2017-2020.: ZA KVALITETNIJI ŽIVOT U NAŠIM SELIMA

Na 23. redovnoj sednici Skupštine članova Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ održanoj u Požarevcu, 11. maja 2017, pored redovnih tema o rezultatima rada RRA u prethodnom periodu i planovima za budući, usvojen je i Akcioni plan za implementaciju Regionalne strategije ruralnog razvoja za region Braničevo-Podunavlje za period 2017-2020.

Da podsetimo, dokument Regionalne strategije ruralnog razvoja usvojen je avgusta prošle godine, kao rezultat višemesečnog rada više od 70 članova iz 4 tematske Radne grupe, koje su se bavile predlaganjem potencijalnih rešenja u prioritetnim oblastima: (1) Unapređenja konkurentnosti poljoprivrede, (2) Diversifikacijom i jačanjem preduzetništva u ruralnim sredinama, (3) Poboljšanjem infrastrukture i održivim upravljanjem resursima, i (4) Unapređenjem društvenih delatnosti i jačanjem partnerskih inicijativa.

Partnerstvo između lokalnih samouprava i drugih javnih institucija, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i poljoprivrednih proizvođača iz Regiona se nastavilo i ojačalo uspostavljanjem Regionalne platforme za ruralni razvoj u januaru ove godine, koja je preuzela vodeću ulogu u pripremi Akcionog plana za implementaciju Strategije 2017-2020.

Akcioni plan sadrži ukupno 46 predloga projekata, koji su najvećim delom regionalnog karaktera, a određeni manji broj predstavljaju mikro-regionalni i pilot-projekti. Gotovo polovina predloženih projekata se bavi unapređenjem poljoprivrede u različitim njenim aspektima: od jačanja kapaciteta udruženja proizvođača i  poljoprivrednih gazdinstava za apliciranje za sredstva IPARD programa, do unapređenja marketinga regionalnih proizvoda i podsticanja inovacija i razvoja novih tehnologija u poljoprivrednoj praksi. Set predloženih projekata fokusira se na razvoj preduzetništva i ruralnog turizma, na osnovama postojećih lokalnih resursa i neiskorišćenih potencijala. Preostali projekti se bave unapređenjem javne infrastrukture i održivim upravljanjem resursima kojima Region obiluje, a takođe i svakodnevnim potrebama stanovnika ruralnih zajednica, odnosno temama poput: unapređenja dostupnosti obrazovanja mladih, razvoj socijalnih usluga, osnaživanje ranjivih grupa i druge.

Sredstva koja će biti potrebna za implementaciju ovog Akcionog plana procenjena su na 4.7 miliona €, a biće potraživana kroz apliciranje kod različitih domaćih i međunarodnih donatora i programa. RRA „Braničevo-Podunavlje“ je u saradnji sa partnerima iz Regiona već započela sa pripremom različitih predloga projekata i apliciranjem  u okviru trenutno otvorenih poziva i programa, sa ciljem da usvojena dokumenta i planovi zaista zažive i kroz projekte doprinesu pozitivnim promenama u ruralnim sredinama i celom regionu Braničevo-Podunavlje, što će biti pravo merilo njihove uspešnosti.

Inače, aktivnosti u oblasti ruralnog razvoja već drugu godinu za redom podržava i Fondacija za otvoreno društvo Srbija, kroz projekat „Regionalna platforma za ruralni razvoj – Braničevo-Podunavlje u korak sa EU“. Pored navedenih u narednom periodu planirane su edukacije na temu korišćenja sredstava iz nacionalnog IPARD programa, konferencija na aktuelne teme ruralnog razvoja i drugi događaji. Više informacija o aktivnostima RRA „Braničevo-Podunavlje“ i Regionalne platforme za ruralni razvoj BP, dostupno je na internet stranama www.rra-bp.rs.

 

USLUGE PODRŠKE RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA I MMSP

Kao i prethodnih godina, RRA „Braničevo-Podunavlje“ je ključna tačka za informisanje i stručnu pomoć potencijalnim korisnicima sredstava za podršku početnicima i aktivnim privrednicima u Regionu, ponuđenih u okviru različitih programa kampanje Razvojne agencije Srbije „Kreiraj život“, Ministarstva privrede i Fonda za razvoj. Svi zainteresovani se mogu obratiti direktno u prostorijama RRA (Stari Korzo 30/3) ili na telefon 012/510 824.

 

One thought on “Usvojen Akcioni plan za implementaciju regionalne strategije ruralnog razvoja za region Braničevo-Podunavlje 2017-2020.: ZA KVALITETNIJI ŽIVOT U NAŠIM SELIMA

 • Mlaćenje prazne slame.
  Ko je čuo za ozbiljnu raspravu o ovim dokumentima?
  A o latinici na sajtu RRA ne vredi ni pričati.
  Pa popriličan broj onih kojima je strategija namenjena znaju samo ćirilicu a latinicu koriste sa teškoćama. Poznato je da tek srednjoškolci koji škole završiše posle 2003/2004. bez problema koriste latinicu.
  Na selu je situacija još i teža jer ljudi u četredesetim traže od mlađihz da im pročitaju neke tekstove na latinici jer se na tom pismu ne snalaze najbolje.
  Ma nije to samo mlaženje prazne slame. To je sprdanje sa seljacima.

  Reply

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.