Uncategorized

Manastir Kalenić (15)

Manastir Kalenić je ženski manastir Srpske pravoslavne crkve i pripada šumadijskoj eparhiji. Nalazi se u blizini Rekovca i 12 km od sela Oparić.

Posvećen je Vavedenju Bogorodice.

Manastir predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Kalenić je zadužbina protovestijara Bogdana, uglednog velmože despota Stefana Lazarevića. Crkva je sagrađena i oslikana između 1407. i 1413. godine.

Starešina manastira u periodu 1817-1820 bio je arhimandrit Samuilo Jakovljević koji je 1820. otišao u Carigrad kao član deputacije kneza Miloša.

Po likovnim vrednostima manastir se ubraja među najznačajnije spomenike kulture u Srbiji. Moravska crkva, bogato dekorisana spolja a freske spadaju među najbolje sačuvana ostvarenja živopisa 15. veka.

Osnova manastira je trikonhos sažetog tipa s jednom kupolom, poseduje pripratu sa slepim kubetom. Za Kalenić se kaže da je najraskošniji manastir moravskog stila koji odlikuje bogata arhitektonska kamena plastika i naizmenično ređanje kamena i opeke. Što se tiče zidnih dekoracija i fresaka, zastupljeni su uobičajeni motivi kao što su veliki praznici, zemaljski život Hristov i njegova čuda, kao i ciklus apokrifnog žitija Bogorodice u priprati, u kojoj se nalazi i ktitorska kompozicija – protovestijar Bogdan zajedno sa ženom Milicom i bratom Petrom prilazi despotu Stefanu.

U periodu između 1928. i 1930. izvršena je velika stručna obnova manastira.

U manastiru se tradicionalno svake godine održava sabor „Prođoh Levač, prođoh Šumadiju“ (Levački sabor), koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i Opštine Rekovac.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.